Et feilsteg kan koste livet

Uten at vi tenker over det ødelegges livene til over 7000 mennesker av landminer hvert år. I år er det seks år igjen til de 164 landene som har underskrevet «Mine Ban Treaty», skal ha endt lidelsene og dødsfallene som forårsakes av landminer.

På vegne av Røde Kors og Norsk Folkehjelp ville vi oppfordre folk til å hjelpe oss å gå i riktig retning – i retning av en verden fri for landminer. Hvis nok mennesker stiller seg bak budskapet vil det kunne påvirke politikerne til å ekspedere prosessen, og forhindre at flere unødvendige menneskeliv går tapt-

–Her hjemme ser vi riktignok lite til skadene landminer påfører der ute. Til gjengjeld ser vi mye på hva butikkene stiller ut i vinduene sine. Derfor trakk vi utstillingsdukkene ut i Oslos-gater for å vise skadeomfanget og historiene til noen av de som er rammet.