News Archive

JCP

Øyeblikket du skaper

Når du skal lansere en nyhet så har det ikke noe å si om den faktisk er god. Oppgaven din er å overbevise om at den er det.