Zerokonferansen er Norges største klimakonferanse, og ble arrangert for 12. gang. Zerokonferansen arrangeres av ZERO med hjelp fra JCP. Konferansen hadde rundt 1000 deltagere påmeldt, og avholdt på skur 13 i Oslo, 6. og 7. november.

JCP stod for logistikk og servering. Alle teknisk løsning og samarbeidet tett med ZERO på sceneinnholdet.

Zerokonferansen 2019 hadde rett i underkant av 150 innledere på 5 scener over de to dagene.

JCP hadde sterkt fokus på bærekraftig løsninger på konferansen, og jobbet med løsninger for null utslipp på transport. Det er vanskelig å få til dette 100% med dagens situasjon. Men JCP brukte elektriske varebiler i så stor grad det var mulig. For tyngre utstyr var dette vanskelig. Alle leverandører ble også spurt og oppfordret til å levere utslippsfritt.

For oppvarming av skur 13 ble det brukt biodrivstoff som ikke er produsert av palmeolje eller av biprodukter av palmeolje.

Foto: Alexander Eriksson / ZERO

Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ ZERO